גבס

מוצר איכות נוסף מבית Lava , המיובא בלעדית על ידי פומיס ישראל, הינו הגבס המופק בכרתים בעל שימוש רחב היקפים בענף הבניה העולמי.

 מפרט הגבס:

> 88% Purity (in its CaSO4.2H2O+CaSO4 form)
  < 35% Hydrated Calcium Sulphate (CaSO4.2H2O)
  > 53% Anhydrite (CaSO4)
  > 47.5% Sulphate content (SO3)
  < 3% Moisture
  < 7.3% Crystalline water content